ایجاد دفترچه تلفن در نرم افزار هلو

یکی از مهمترین بخشهای نرم افزار هلو معرفی طرف حسابهاست یا همان بدهکاران و بستانکاران. در این بخش شما می توانید از بخش امکانات اطلاعات این اشخاص را درج در دفتر تلفن کرده و با یک کلیک تمام مشخصات مشتریان خود را پرینت کنید. در قسمت دفتر تلفن نرم افزار هلو دو منو به نامهای اطلاعات و گزارش وجود دارد.

تلفن جدید: در این قسمت اطلاعات شخص جدید از قبیل نام، نام اختصاری تلفن همراه و غیره را وارد کنیم. برای اصلاح یا حذف اطلاعات ثبت شده می توانیم از قسمت اصلاح و یا حذف تلفن استفاده کنیم.

تعریف گروه : با استفاده از این امکان می توانید افرادی که می خواهید اطلاعات آنها را در نرم افزار هلو ثبت نمایید، گروه بندی سپس هنگام ثبت اطلاعات هر شخص را در گروه مربوطه قرار دهید. با انجام این کار، گزینه نمایش بر حسب یک گروه خاص را انتخاب و فقط اطلاعات افراد مربوط به آن گروه را مشاهده کنید.

درج در طرف حساب : در این قسمت می توانید شخصی را که اطلاعات او در دفتر تلفن ثبت شده بعنوان طرف حساب ثبت نماییم .

منوی گزارش دفتر تلفن در نرم افزار حسابداری هلو : با انتخاب این گزینه می توانید با تعیین شروع از افرادی که اطلاعات آنها را در برنامه ثبت نموده اید، گزارش تهیه کنید. این بخش بسیار مناسب برای شرکتهایی که تعداد مشتریان بالایی دارند و میخواهند تمام مشخصات آنها را برای درج فاکتورهای رسمی یا غیر رسمی در اختیار داشته یا در پایان دوره مالی برای تماس با آنها و درخواست تسویه حساب با یک گزارش اطلاعات آنها از قبیل تلفن، همراه، نشانی یا نام طرف تماس آنها را در اختیار منشی یا مامور وصل قرار دهند. به همین دلیل این امکان از ابتدا در نرم افزار هلو پیش بینی و قرار گرفته است.

امکانات نسخه فروشگاهی کد ۱۱ نرم افزار هلو

 

نرم افزار حسابداری هلو