امکان راس گیری چکها در نرم افزار هلو

یکی از امکانات ویژه نرم افزار هلو امکان راس گیری چکها می باشد و بسیار مناسب برای فروشگاهها یا شرکتهایی است که بیشتر مراوده آنها با چک می باشد. در این امکان شما می توانید چکهای گرفته شده از مشتری را با توجه به تاریخ مبدا آن راس گیری و دریافت نمایید.

راس چک ریالی : جهت محاسبه راس چک ریالی ابتدا نام طرف حسابی را که از آن چک دریافت کرده اید مشخص کنید، سپس تاریخی که می خواهید راس چک از آن تاریخ محاسبه شود را در قسمت تاریخ مبدا واردکنید، یکی از گزینه های سود روزانه، سود ماهانه و یا سود سالانه را انتخاب کرده و مقدار درصد سود محاسبه شده در راس را وارد کنید. جهت اضافه کردن چکهای موردنظر در نرم افزار حسابداری هلو، برای راس گیری، بر روی دکمه اضافه کلیک کنید. با انتخاب حالت معمولی می توانید چکها را تک به تک وارد نمائید. با انتخاب حالت لیستی می توانید مشخصات تمام چکها را در فرم مربوطه وارد نموده و فرم را تائید کنید. جهت اصلاح مشخصات چک دریافتی از دکمه اصلاح استفاده کنید ، پس از اعمال اصلاحیه بر روی تائید کلیک کنید. جهت حذف از حساب جاری می توانید از دکمه حذف استفاده کنید.

5651906 363 300x184 - امکان راس گیری چکها در نرم افزار هلو

محاسبه راس چک زمانی در نرم افزار هلو : با انتخاب این گزینه مستقیم بطور خودکار راس چکهایی که در این فرم وارد می نمائید را محاسبه می کند، تاریخ محاسبه شده بدین معنی است چکهای وارد شده معادل یک چک در چه تاریخی می باشد. ابتدا در قسمت تاریخ مبدا، تاریخی که مدنظر دارید تا نسبت به آن تاریخ راس چکها در نرم افزار حسابداری هلو محاسبه شود وارد کنید، سپس در ستون تاریخ، تاریخ چک و در ستون مبلغ، مبلغ چک مورد نظر را وارد کنید. در سطرهای بعدی نیز تاریخ و مبلغ سایر چکها را وارد نمائید. جهت محاسبه راس چکهای وارده بر روی دگمه محاسبه مجدد کلیک کنید. یا کلید F5 از صفحه کلید را فشار دهید. با انجام این عمل سیستم راس چکها را محاسبه و تاریخ راس را نشان می دهد.

می توانید با استفاده از دکمه نمایش و یا کلید F3 از صفحه کیبورد از چکها و راس محاسبه شده در نرم افزار هلو گزارش بگیرید. لازم به ذکر است این گزینه هیچگونه ثبت را در سیستم انجام نمی دهد و نمایشی می باشد.

سود روزانه : اگر این گزینه را انتخاب کرده باشید، ابتدا محدوده بین تاریخ مبدا و تاریخ سر رسید چک یعنی تعداد روزها محاسبه می شود سپس مبلغ چکها در جمع روزها و همچنین در درصد سودی که خودتان مشخص کرده اید ضرب میشود و در قسمت سود روز و کل قابل مشاهده میباشد. به عنوان مثال در این چک تاریخ چک ۹۳/۶/۲ و تاریخ مبدا ۹۳/۱/۱ می باشد.  اختلاف تاریخ چک تا تاریخ مبدا ۱۵۶ روز میباشد و میزان درصد روزانه ۲۰% در نظر گرفته شده ، برای محاسبه سود روزانه، میزان ۲۰% در تعداد روز یعنی ۱۵۶ ضرب شده و در مبلغ چک یعنی ۲ میلیون ریال ضرب میشود و در نهایت میزان سود روزانه برای این چک، مبلغ ۶۲/۴۰۰/۰۰۰ ریال میباشد.
سود ماهانه: اگر این گزینه را انتخاب کرده باشید. اختلاف بین تاریخ مبدا و تاریخ سر رسید چک شامل ماه و روز باشد. هر روز ، با درصد ماهانه مشخص شده و بعد از آن در تعداد روز ضرب و نمایش داده میشود. گزینه ماههای ۳۱ روز، ۳۰ روزه محاسبه شود، زمانی کاربرد دارد که بخواهید سود روز رو بر مبنای درصد ماهانه محاسبه کنید، در شرایطی که اختلاف بین تاریخ مبدا و تاریخ چک شامل ماه و روز باشد، در این حات میبایست سود یکماه محاسبه و بر روزهای یکماه تقسیم شود، لذا باید مشخص شود که سود بدست آمده، به ازای ماه تقسیم بر چه عددی ۳۰ یا ۳۱ شود تا سود روز حاصل شود. در صورتی که این گزینه را انتخاب نکرده باشید برنامه بطور پیش فرض همه ماهها را ۳۱ روزه در نظر می گیرد.
سود سالانه: اگر این گزینه را انتخاب کنید، با اختلاف بین تاریخ مبدا و تاریخ سررسید سال و ماه، سال و روز باشد. سود هر روز با درصد سالانه مشخص شده و بعد از آن در تعداد روز ضرب و نمایش داده میشود. دقت کنید بدلیل کبیسه بودن بعضی از سالها در محاسبه سود سالانه تعداد روزها ۳۶۵/۲۵ روز در نظر گرفته میشود. جهت پرینت گرفتن از چکهایی که در راس گیری استفاده نموده اید میتوانید بر روی دکمه چاپ کلیک کنید .

.

نرم افزار حسابداری هلو