انبار گردانی با استفاده از بارکد خوان

برای سرعت بخشیدن به عملیات انبارگردانی و شمارش انبار در نرم افزار هلو می توانید از دستگاه بارکدخوان استفاده نمائیم. برای انبارگردانی با استفاده از بارکدخوان در این فرم در قسمت انتخاب شمارش گزینه موردنظر، شمارش اول یا شمارش دوم و یا شمارش سوم را انتخاب نموده، سپس بارکدخوان را بروی کالا گرفته تا کالا را در نرم افزار هلو جستجو نماید. گزینه بعد از انتخاب به سطر بعدی می رود. این عمل جهت سرعت بخشیدن به جستجوی کالا میباشد. اگر انتخاب شود پس از تائید کالا بصورت خودکار مکان نما برای ورود کالای بعد به سطر بعد میرود. با کلید بر روی دگمه ذخیره اطلاعات شمارش انجام شده ذخیره خواهد شد . دکمه حذف از لیست ثبتی برای حذف لیست کالاهای انبارگردانی شده میباشد.

 

دکمه بازخوانی از لیست ثبتی در بخش انبار گردانی نرم افزار حسابداری هلو برای مشاهده مجدد لیستی که ذخیره شمارش آن انجام شده است استفاده می شود. اگر گزینه شمارش قبل لحاظ نگردد در هنگام بازخوانی از لیست فعال باشد در صورتی که چندین شمارش انجام داده باشیم ، شمارش های قبل را لحاظ نمی کند . در صورت عدم فعال بودن این گزینه با هر بار بازخوانی مقدار وارد شده با مقدار شمارش های قبلی جمع می گردد . به عنوان مثال در اینجا کالایی با بارکد مشخصی را انتخاب و مقدار آن را ۵ قرار داده ، ذخیره اطلاعات می نمائیم. حال اگر تیک گزینه قبل لحاظ نگردد را فعال نموده بر روی بازخوانی از لیست ثبتی کلیک می کنیم . مقدار جدید ۲ را وارد و مجددا ذخیره اطلاعات می کنیم . اگر بر روی بازخوانی از لیست ثبتی در نرم افزار هلو کلیک کنیم ، مقدار ۲ نمایش داده میشود. حال اگر تیک گزینه شمارش قبل لحاظ نگردد را برداشته ذخیره اطلاعات کرده و بازخوانی از لیست را بزنیم ، مقدار ۲ سابق با مقدار ۲ جدید جمع شده و مقدار ۴ نمایش داده میشود. اگر بخواهید همان مقدار ۲ سابق نمایش داده شود باید در ستون مقدار صفر وارد نمائید و یا تیک شماره قبل لحاظ نگردد را فعال نمائید .